3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

W dniach 22-24 września 2022 r. odbędzie się w Lublinie “3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej”. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego są Pan Profesor Grzegorz Wallner oraz Pan Profesor Wojciech Kielan.