Prof. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Perdzyńskiego. Przedstawiamy sylwetkę Pana Profesora autorstwa Jego siostry – dr n. med. Anny Perdzyńskiej.

Prof. dr hab.n.med Wojciech Perdzyński – chirurg dziecięcy, chirurg rekonstrukcyjny męskich narządów płciowych.

Urodził się 24.09.1948 r. w Gdyni w rodzinie przedwojennego oficera, a w czasie wojny oficera Komendy Głównej Armii Krajowej i łączniczki KG AK, uczestników Powstania Warszawskiego, co miało wpływ na jego propaństwowy, prodemokratyczny sposób myślenia.

20.07.22- Życie zatoczyło swoje koło. Odszedł dzień po przeprowadzeniu ostatniej z wykonanych w ciągu lekarskiego życia operacji (6700 operacji).

Po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Medycznej w 1972 roku, uzyskał specjalizację I-go stopnia z chirurgii ogólnej(1975r), następnie I-go i II-go stopnia z chirurgii dziecięcej(1978r i 1983 r), która stała się przedmiotem głównych zainteresowań medycznych w tym okresie pracy. Pracował w Klinice Chirurgii Dziecięcej CSK WIM w Warszawie.

W 1979 r-otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy pt-„Porównanie przydatności szwów z polikwasu glikolowego i z jedwabiu w chirurgii tętnic”. Na podstawie dorobku naukowego oraz pracy habilitacyjnej pt ”Odległe wyniki leczenia moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci”, w 1994r otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1996r objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wojskowym Instytucie Medycznym, kierując w latach 1996-2003 Kliniką Chirurgii Dziecięcej w tym szpitalu.

Od 1977roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a w latach 1980-1996-pełnił funkcję sekretarza zarządu głównego tego towarzystwa. Był również członkiem innych towarzystw naukowych: Japońskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Doświadczenie zawodowe i umiejętności zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. 6 miesięcy stażu naukowego w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w Japonii, oraz w zakresie chirurgii i urologii dorosłych (Kyoto Prefectural University of Medicine) -1987;w USA (Children`s Hospital of Columbia University – New York, Schneider`s Children`s Hospital – New York, Iowa University – Iowa City).

Wprowadził nowatorskie metody operacyjne do chirurgii dziecięcej:

1) Nowy sposób operacji wrodzonej przetoki zewnętrznej przewodu głównego ślinianki przyusznej

2) Przemieszczenie przetoki kałowej dla ratowania zbyt krótkiego odcinka dystalnego jelita grubego we wrodzonej niedrożności odbytu

3) Eliptyczna surowicówkowo-mięśniowa resekcja dla zmniejszenia szerokości proksymalnego,rozszerzonego segmentu jelita we wrodzonej niedrożności jelit(współna z prof.Kimura z USA)

4) Nowy sposób przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci(Zygmunt Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński)

Po zakończeniu pracy w CSK WAM, odbył staże naukowe w Belgradzkim Ośrodku Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządów Moczowo-Płciowych, które odbywały się w ramach Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej(certyfikat) i 5 Kursów Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Narządów Moczowo-Płciowych u Dorosłych, im. prof. Savy Perovica, Belgrad, Serbia (certyfikat).

Przedmiotem zainteresowań i pracy badawczej stała się chirurgia rekonstrukcyjna męskich narządów moczowo-płciowych. Kierował zespołem Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów moczowo-płciowych w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie. Praca ta zaowocowała nowatorskimi  metodami operacyjnymi w tej dyscyplinie, nowatorskim podejściem do postępowania pooperacyjnego, wieloma publikacjami z tego zakresu i wystąpieniami na międzynarodowych Konferencjach naukowych.

Wyniki swoich badań naukowych opublikował w ponad 128 artykułach a 132 prace w tym 103 z zakresu urologii dziecięcej i chirurgii rekonstrukcyjnej prącia i cewki moczowej u dorosłych przedstawił na kongresach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Wprowadził 8 nowatorskich metod chirurgicznych.

Publikacje z dziedziny urologii i rekonstrukcji męskich narządów płciowych na portalu Researchgate miały czytelników z całego świata:

Perdzyński W,Adamek M.A new corporoplasty based on stratified strukturę of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature-long term results.Cent.European J Urol 2015;68:102-108.Doi:105173/ceju.2015.01.496 (100000 czytelników)

Perdzyński W,Adamek M.Three anatomical levels:possibillities to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature”.Centr.European J.Urol.2017:70:280-288.Doi:10.5173/ceju.2017.1509 (90000 czytelników)

Perdzyński W,Adamek M. Calibration of urethra with anti-scar gel as a new preventive method for stricture recurrence after urethroplasty performer due to refractory anterior urethral stricture disease.Cent.European J Urol.2020;73:80-90.

Perdzyński W:Re:Long term outcomes of one -stage augmentation anterior urethroplasty:asystematic reviev and meta analysis.Int Braz J Urol 2022;48:377-8.

Spis wszystkich publikacji, wystąpień na kongresach naukowych dostępny na www.perdzynski.pl

Ten krótki opis pracy i dokonań zawodowych nie oddaje charakterystyki osoby – przyjaznej, życzliwej ludziom, chętnie dzielącej się swoim doświadczeniem, lubianej przez współpracowników.

Marzył o powrocie demokratycznej normalności, martwił się stanem wymiaru Sprawiedliwości w Polsce, aktywnie uczestniczył w ulicznych demonstracjach.

Uprawiał sport: był mistrzem Polski Juniorów w szabli, uwielbiał narciarstwo zjazdowe, jazdę rowerem, był zagorzałym kibicem sportowym.

To było pracowite życie chirurga praktyka, naukowca, poszukującego ciągle nowych, jak najmniej inwazyjnych metod operacyjnych, dla dobra pacjentów.

Cześć Jego pamięci

Opracowała dr n med. Anna Perdzyńska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *